Volvo Cars po zgjeron strategjinë e saj të qëndrueshmërisë, duke vendosur synime të reja ambicioze për 2030 dhe 2040. Kompania po rrit gjithashtu fokusin e saj për sa i përket biodiversitetit dhe deri në vitin 2025, kompania synon të ketë 100% të borxhit të saj të lidhur me Green Financing Frameworkose në një format të lidhur me qëndrueshmërinë, dhe Geek Room mendon se kjo është fantastike.

Ndërmarrja e veprimeve për të luftuar ndryshimet klimatike është e panegociueshme dhe të jesh plotësisht elektrik është një hap i rëndësishëm në rrugëtimin tonë si pionier,” thotë Jim Rowan, CEO i Volvo Cars. “Ndërsa ne përpiqemi për të reduktuar më tej emetimet në të gjithë zinxhirin tonë, ne kemi përgjegjësinë të bëjmë më shumë dhe të adresojmë gjurmën tonë në biodiversitet, si dhe të ndihmojmë në përmirësimin e jetës së njerëzve. Strategjia jonë e përditësuar është krijuar për të na ndihmuar të bëjmë pikërisht këtë gjë.”

Këto janë ambiciet e reja të qëndrueshmërisë së Volvo Cars për vitin 2030 të paraqitura shkurtimisht:

  • Të ulë emetimet e saj të CO2 për makinë me 75% (krahasuar me nivelet e vitit 2018).
  • Ulja e përdorimit të energjisë në operacionet e saj për çdo makinë mesatarisht me 40% (krahasuar me nivelet e vitit 2018).
  • Arritja e përdorimit mesatarisht 30% të materialeve të ricikluara në flotën e saj, me modelet e reja të makinave që kanë të paktën 35% materiale të ricikluar.
  • Të reduktojë përdorimin e ujit në operacionet e tij me mesatarisht 50% për makinë (krahasuar me nivelet e vitit 2018).
  • Të paktën 99% e të gjitha mbetjeve nga operacionet e tij ose të ripërdoren ose të riciklohen.

Emëtimi neto 0 i gazeve serrë nga 2024

Synimi i Volvo Cars tani është të arrijë zero emetimet neto të gazeve serrë deri në vitin 2040. Kjo zgjerohet me ambiciet e mëparshme për të qenë neutral ndaj klimës deri në vitin 2040 dhe sqaron synimin e kompanisë për të përdorur kapjen e karbonit vetëm për të zbutur çdo emetim të pashmangshëm. Prioriteti i parë i kompanisë mbetet reduktimi i emetimeve reale përpara se të kthehet drejt kapjes së karbonit dhe inkurajon furnitorët e saj të bëjnë të njëjtën gjë.

2030 është një vit historik për kompaninë. Deri atëherë, ajo planifikon të jetë një kompani që ofron makina plotësisht elektrike, ndërsa synon gjithashtu të reduktojë emetimet e CO2 për çdo makinë mesatare me 75% krahasuar me flotën e saj të vitit 2018.

Shndërrimi në një biznes cirkular duke nisur nga viti 2040

Materialet e ricikluara tashmë janë shumë të pranishme në makinat më të reja Volvo. Për shembull, gati 25% e të gjithë aluminit në Volvo EX30 riciklohet ndërsa afërsisht 17% e të gjithë çelikut dhe plastikës në makinë vjen gjithashtu nga burime të ricikluara.

Volvo Cars synon të përdorë 30% përmbajtje mesatare të ricikluar në të gjithë flotën e saj deri në vitin 2030 dhe që modelet e reja të makinave të lëshuara nga viti 2030 të përmbajnë të paktën 35% përmbajtje të ricikluar. Kompania po përpiqet gjithashtu të sigurojë që deri në vitin 2030, 99% e të gjitha mbetjeve të saj ose të ripërdoren ose riciklohen krahasuar me riciklimin e 94% të mbetjeve të prodhimit global në 2022.

Përpjekja për të kontribuar në një të ardhme pozitive për natyrën

Përveç ndërmarrjes së veprimeve për të reduktuar ndikimin në natyrë, kompania do të ndjekë edhe veprime restauruese. Për të zbuluar se si veprimet e Volvo Cars ndikojnë në biodiversitetin, kompania kreu një vlerësim të ndikimit duke përdorur të dhënat e prodhimit dhe shitjeve nga viti 2021, për të vlerësuar gjurmën e saj vjetore të biodiversitetit duke përdorur modelin ReCiPe.

Duke përdorur gjetjet si bazë, Volvo Cars tani po vendos një ambicie afatgjatë për të luftuar për të ndikuar pozitivisht në të gjithë zinxhirin e saj dhe për të kontribuar në një të ardhme pozitive të natyrës.

Të ndihmojë në mbrojtjen e jetës së njerëzve brenda dhe përtej kompanisë

Volvo Cars dëshiron të ketë një ndikim pozitiv në shoqëri. Për shembull, kompania ka ndërmarrë hapa për të ndihmuar në mbrojtjen e njerëzve duke u fokusuar në shkallën e dëmtimit (LTCR). Shkalla aktuale e lëndimeve (LTCR) është 0.07, një përpjekje udhëheqëse në industri, por qëllimi është që të reduktohet më tej shkalla e lëndimeve në vendin e punës në 0.02 deri në vitin 2030.