Mundësi Punësimi

Shërbimi i shkelqyer kërkon njerëz të shkëlqyer!

Ne jemi gjithmonë në kërkim të njerëzve të jashtëzakonshëm për t’u bashkuar me ekipin tonë dhe për të ndihmuar në rritjen e vazhdueshme te kompanisë. Nëse jeni energjik dhe nëse mendoni se keni çfarë nevojitet për t’i shërbyer klientëve tanë më mirë çdo ditë, do të dëshironim të kontaktoheshim nga ju!

Mektrin Motors është grupi më i madh automotiv në Shqiperi. Si Perfaqesues Zyrtar i markave prestigjioze (Jaguar Land Rover, Volvo Car, Kia, Renult Trucks, Volvo Trucks, Volvo Penta dhe Ranieri International), ne besojmë se automjetet tona janë fantastike, por njerëzit tanë janë të jashtëzakonshëm!

Nëse keni ndonjë pyetje ose po mendoni të bashkoheni me familjen tonë, ju lutemi na kontaktoni në E-mail: hr@mektrin.al .

Pozicion Vakant: IT Service & Standards Compliance

Mektrin Motors eshte ne kerkim te nje  IT Service & Standards Compliance.

Ne po kërkojmë një individ të motivuar për t’iu bashkuar ekipit tonë si një profesionist i Shërbimit IT dhe Standardeve të brandeve që përfaqësojmë.

Pergjegjesite dhe Detyrat

 • Zhvillimi dhe mirëmbajtja e politikave, procedurave dhe standardeve të menaxhimit të shërbimeve të IT-së për të siguruar operacione efektive dhe efikase të IT-së.
 • Bashkëpunimi me ekipe ndërfunksionale për të përcaktuar dhe zbatuar proceset e menaxhimit të shërbimit të IT, duke përfshirë menaxhimin e incidenteve, menaxhimin e ndryshimeve dhe menaxhimin e problemeve.
 • Kryerja e auditimeve dhe vlerësimeve të rregullta për të siguruar përputhjen me standardet dhe rregulloret e kompanisë.
 • Identifikimi i fushave që kanë nevojë për përmirësim dhe drejtimi përmirësime të vazhdueshme të procesit për të përmirësuar cilësinë e shërbimit dhe nivelet e pajtueshmërisë.
 • Përditësimi me tendencat në zhvillim, praktikat më të mira dhe ndryshimet rregullatore në menaxhimin e shërbimit të IT dhe standarteve.

Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike, Teknologji Informacioni ose një fushë të ngjashme.
 • Përvojë e dëshmuar në menaxhimin e shërbimeve IT, standardet.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe të zgjidhjes së problemeve me një vëmendje të madhe ndaj detajeve.
 • Aftësitë efektive të komunikimit dhe bashkëpunimit për të punuar në mënyrë ndërfunksionale me aktorë të ndryshëm.
 • Bashkohuni me ekipin tonë dinamik dhe inovativ, ku ju do të keni mundësinë të kryeni praktikat tona të menaxhimit të shërbimit të IT dhe të siguroni përputhjen me standardet e kompanisë.

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj me subjekt IT Service & Standards Compliance në adresën e email hr@mektrin.al ose kontaktoni në nr +355685328906.

 

*Transporti nga Tirana ose Durresi eshte i siguruar nga kompania.

Pozicioni vakant: Sales Advisor

Detyrat kryesore:

 1. Prezantimi dhe Promovimi i Automjeteve tek klientët dhe vizitorët e salloneve të
 2. Mbajtja e mardhënieve të vazhdueshme me klientët ekzistues dhe kontakt për klientë të rinj
 3. Organizimi dhe prezantimi tek klientët i materialeve informuese mbi automjetet dhe mbi mënyrat e financimit
 4. Ndjekja e te gjithë procesit të shitjes, nga prezantimi deri ne dorëzimin e mjetit, si dhe dokumentacionit përkatës
 5. Kontrolli dhe mirëmbajtja e mjeteve të reja për shitje
 6. Detyra të tjera në lidhje me aktivitetin e shitjes

 

Kualifikimet:

 

 1. Të ketë mbaruar Arsimin e Larte
 2. Të jetë zoterues shume i mire i gjuhes Angleze
 3. Njohuri e paketës Office
 4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe prezantuese
 5. Të ketë njohuri në fushën e Automobilave
 6. Të ketë eksperiencë në fushën e Manaxhimit dhe Shitjes
 7. Të jetë i pajisur me Leje Drejtimi për automjet

Per te aplikuar per kete pozicion dergoni CV-ne tuaj me subjekt “Sales Advisor” ne adresen e emailit hr@mektrin.al

Pozicioni vakant: Volvo Sales Advisor 

Përgjegjësitë

 • Rezervimi për Servis makine.
 • Konfirmimi i kërkesave të klientit dhe ndjekja e makinës gjatë riparmimit.
 • Informimi i klientit në kohe për riparime shtesë të identifikuar gjatë kontrollit.
 • Oferta dhe fatura e shërbimit.
 • Shpjegimi i faturës dhe konfirmimi i riparimit sipas kërkesave te klientëve.
 • Kontrolli vizual i makinës dhe pasqyrimi i gjendjes së saj në sistem.

Kualifikimet

 • Diplomë në Inxhinieri Mekanike.
 • Cilësi komunikuese shumë të mira.
 • Cilësi organizuese shumë të mira.
 • Njohuri për programet bazë të kompjuterit si Excel, Word etj.
 • Cilësi organizuese për caktimin e takimeve me klientë dhe sigurimi që puna është bëre në kohë dhe sipas kërkesave të klientëve.
 • Eksperiencë të mëparshme në këtë fushë përbejnë avantazh.
 • Patentë kategoria B.
 • Nivele shumë të mira komunikuese të gjuhës Angleze.
 • Gjuhët e tjera përbejnë avantazh.
Per te aplikuar per kete pozicion dergoni CV-ne tuaj me subjekt “Volvo Service Advisor” ne adresen e emailit hr@mektrin.al