Modern Inventory

107 Vehicles available

NDAJ SIPAS:
Çmimi €36,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €18,500
Gjendja:
E perdorur
Trasmisioni:
Manual
Çmimi €21,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €36,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €5,700
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Manual
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €39,500
€34,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €34,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Manual
Çmimi €53,900
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €58,900
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi me tvsh €147,000
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi me tvsh €147,000
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €53,900
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €18,900
€17,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Manual
Çmimi €39,500
€35,500
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €95,000
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €37,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €7,300
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €29,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €46,600
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €45,900
€40,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €69,300
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €96,000
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €26,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €40,090
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €6,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Manual
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €77,500
€66,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €83,900
€74,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €156,860
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €39,740
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €40,620
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €54,300
€49,900
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Manual
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €15,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Manual
Çmimi €155,000
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €49,300
€39,900
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €22,900
€19,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €10,500
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Manual
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Çmimi €41,545
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Benzine
Çmimi €6,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Manual
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Hibrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €6,700
€6,500
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Manual
Çmimi €5,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel | Mild Hybrid
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €6,300
€6,100
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Manual
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €109,000
€95,900
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €59,900
€51,500
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €7,500
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €4,500
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €17,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Manual
Çmimi €60,440
€51,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi pa tvsh €29,800
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Çmimi €48,900
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €17,500
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Manual
Cmimi €23,900
€19,900
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Distance
Gjendja:
E Re
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €39,900
€32,500
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Çmimi €22,000
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Diesel
Trasmisioni:
Automatike
Cmimi €42,000
Gjendja:
E perdorur
Karburanti:
Benzine
Trasmisioni:
Automatike
Distance
Të gjitha