Financim Leasing

Bli makinen tende te enderrave, SOT!

Mektrin Motors ju ofron marrjen me leasing (qera te kredituar) per automjete te cilat mund ti perdorni per nje periudhe te caktuar, duke bere nje pagese mujore vetem per pjesen e financimit Ajo ju jep mundesine klienteve te kene gjithmone nje automjet te ri, duke mos vene asgje si kolateral. Ne ju ofrojme mundesi blerje dhe shlyerje te optimizuara sipas profilit apo kerkesave tuaja specifike. partneret tane per kete sherbim jane shoqerite financiare qe operojne ne tregun tone; Credins Leasing, Landes Lease, Partner Leasing, Raiffeisen Leasing, Soge Lease, Tirana Leasing.

Me poshte do te gjeni disa detaje ne lidhje me kete menyre blerje:

  • Interesi EURIBOR +5% – min 8%
  • Monedha Euro
  • S’ka nevoje per kolateral, eshte vet mjeti.
  • Financim deri 70% te vleres se blerjes
 • Kohezgjatja e financimit 6 deri 60 muaj per autovetura te reja.
 • Nese jane te perdorura duhet te jene jo me shume se kater vjet dhe kohezgjatja eshte ne varesi te vjetersise se mjetit.
 • Kohezgjatja per kamiona dhe autobusa 10 vjet nese jane te reja, te perdorur ne varesi te vjetersise se mjetit.
 • Shpenzime administrative 1.5% te vleres se financimit.
 • Sigurimi Full-Kasko i detyrueshem.
 • Sigurimi TPL i detyrueshem.
 • Kontrate noteriale midis paleve.
 • Kesti i pare 25 dite pas nenshkrimit te kontrates dhe kestet e tjera nje here ne muaj
 • Mbyllje para kohe te leasingut aplikohet 2% penalitet te vleres se mbetur.